Halloween

Wat is Halloween en van waar komt "Trick or Treat" eigenlijk?

Op  Halloween is het een gewoonte: kinderen verkleden zich in spoken en monsters, nemen een mandje en trekken van deur tot deur om er snoep en lekkers te verzamelen.

 Als de deur open gaat, roepen ze in koor:
trick-or-treat! Dat betekent zoveel als:SNOEPJE of PLAGERIJ.
Kreeg men (in het begin) geen snoep, dan haalden men bloem uit en bekladden er de voordeur mee. Al bij al viel dat nog mee als straf voor het niet uitdelen van lekkers, er zijn immers tijden geweest dat geen ‘treat’ geven, heel veel onheil voorspelde…

Ontstaan TRICK OR TREAT

Heel lang geleden geloofden de Kelten dat de doden op 1 november, het feest van Samhein, naar de aarde terugkeerden om er warmte en voedsel op te zoeken. Uit angst of uit sympathie met de overleden familieleden, plaatsten de Kelten de avond ervoor iets lekkers aan hun deur. Ze geloofden dat, als de geesten iets te eten aantroffen, ze hen met rust zouden laten en hen zelfs zouden zegenen. Zij die geen eten aan de deur plaatsten, werden vervloekt. Omdat de Keltische wijsgeren, de druïden,  de goedheid van de Kelten wilden testen en omdat anderen van de gastvrijheid wilden profiteren, begonnen groepen mensen verkleed als geesten en spoken van deur tot deur te trekken en te smeken om eten. Kregen ze er geen, dan voorspelden ze onheil.

Trick or Treat bij jou?
Gebruik onze deurhanger!

Zijn kinderen bij jou welkom aan de deur? Download en hang dan zeker onze deurhanger op!